Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिराहा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs
  • पहिलो एकिकृत घुम्ती सेवाका तस्वीर

  • पहिलो एकिकृत घुम्ती सेवाका तस्वीर

  • पहिलो एकिकृत घुम्ती सेवाका तस्वीर

  • दोस्रो एकिकृत घुम्ती सेवा संचालन भएको तस्वीर

सबै सूचना
गाोपाल कुमार अधिकारी
गाोपाल कुमार अधिकारी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

भवेश कुमार झा
भवेश कुमार झा

प्रशासकीय अधिकृत

कमल आचार्य
कमल आचार्य

प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी)
9851126085


सबै सूचना