नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
सिराहा

  • सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शन स्थल सम्बन्धी २०७५-२-१६

    हालै मात्र गृह मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनाको बुंदा नं ३१ मा उल्लेखित विरोध प्रदर्शनका लागि निश्चित स्थल तोकी तोकिएको स्थानमा मात्र विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने ब्यबस्था कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला सुरक्षा समितिको मिति २०७५।०१।१० गते बसेको बैठकबाट यस जिल्लामा हाललाई तपसिल बमोजिमका स्थानहरूलाई "सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शन स्थल" को रुपमा तोक्ने निर्णय भएकोले सम्पुर्ण सरोकारवालाको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।                         (क) सिरहा न.पा. वडा नं. २ अन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडिको पार्कस्थल                         (ख) लहान न.पा. वडा नं. ३ अन्तर्गत नयाँ बसपार्क (संचालनमा नरहेको) स्थल                         (ग) गोलबजार न.पा. वडा नं. ६ अन्तर्गत…© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय