Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिराहा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सरोज प्रसाद गुरागाई

  • सरोज प्रसाद गुरागाई

सरोज प्रसाद गुरागाई


सरोज प्रसाद गुरागाई
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
सम्पर्क 9852837777
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ २६