Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिराहा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको नामावली


हालसम्मका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु

 

सि.

नं.

नाम

बहाल अवधी

देखी

सम्म

श्री रामजीप्रसाद कोइराला

२०२६-१०-०२

२०२७-११-२०

श्री बद्रीप्रसाद रिमाल

२०२७-११-२१

२०२७-१२-११

श्री तेजनारायण सिंह

२०२८-१२-१२

२०२८-०५-०९

श्री नरनाथ शर्मा

२०२८-०५-०९

२०२९-०५-०९

श्री मंगलकृष्ण श्रेष्ठ

२०२९-०५-०५

२०३१-०२-०५

श्री बबुअन ठाकुर

२०३१-०२-०५

२०३३-०७-०२

श्री महेश्वर शर्मा

२०३३-०७-०३

२०३६-०७-०७

श्री विश्वराज रेग्मी

२०३६-०७-०८

२०३७-०७-२२

श्री प्रेमकुमार वान्तावा

२०३७-०७-१३

२०३९-०६-२३

१०

श्री चन्द्रीकानन्द खरेल

२०३९-०७-०३

२०४२-११-१४

११

श्री किशनसिंह थापा

२०४२-११-१४

२०४३-१०-०८

१२

श्री प्रेमकुमार वान्तावा

२०४३-१०-१९

२०४५-०१-१६

१३

श्री शारदाप्रसाद दहाल

२०४५-०१-१७

२०४६-०९-२३

१४

श्री जनार्दन शर्मा पौडेल

२०४६-०९-२४

२०४७-०५-०५

१५

श्री केशवराज राजभण्डारी

२०४७-०५-०६

२०४७-११-०३

१६

श्री पुरुषोतम ढकाल

२०४७-११-०४

२०४८-०७-२७

१७

श्री शिव प्रसाद शर्मा

२०४८-०७-२८

२०४९-०७-१९

१८

श्री ईश्वर नारायण पाण्डे

२०४९-०७-२०

२०५१-०१-१०

१९

श्री दुर्गा प्रसाद खरेल

२०५१-०१-१२

२०५२-०२-०६

२०

श्री शशि शेखर श्रेष्ठ

२०५२-०२-०७

२०५२-०६-१२

२१

श्री माथुर प्रसाद यादव

२०५२-०६-१३

२०५३-१०-२१

२२

श्री नेत्र बहादुर कार्की

२०५३-१०-२१

२०५३-१२-२४

२३

श्री डिल्लीराज जोशी

२०५३-१२-२५

२०५४-०७-२४

२४

श्री कालिका प्रसाद घिमिरे

२०५४-०७-२५

२०५४-०९-२६

२५

श्री लक्ष्मी प्रसाद भट्टराई

२०५४-०९-०२६

२०५४-१०-१७

२६

श्री शालीग्राम सापकोटा

२०५४-१०-१८

२०५५-०५-२८

२७

श्री हिरामणी भण्डारी

२०५५-०५-२९

२०५६-०८-१४

२८

श्री आनन्द राज पोखरेल

२०५६-०८-१५

२०५७-०३-११

२९

श्री चन्द्र बहादुर कार्की

२०६७-०३-१२

२०५८-०३-०५

३०

श्री भोला प्रसाद शिवाकोटी

२०५८-०३-०६

२०५८-१२-०४

३१

श्री टिकाराम शर्मा खनाल

२०५८-१२-०५

२०५९-०१-१६

३२

श्री भोला प्रसाद शिवाकोटी

२०५९-०१-१७

२०५९-१२-३०

३३

श्री ध्रुव प्रसाद शर्मा

२०६०-०१-०१

२०६०-०७-२८

३४

श्री दीपक कुमार जोशी

२०६०-०८-०१

२०६२-०१-२७

३५

श्री विश्वप्रकास पण्डित

२०६२-०१-२८

२०६२-०६-०९

३६

श्री राम प्रसाद घिमिरे

२०६२-०६-१०

२०६३-०१-३१

३७

श्री शशिशेखर श्रेष्ठ

२०६३-०४-२९

२०६४-०२-२५

३८

श्री वालकृष्ण पन्थी

२०६४-०२-२७

२०६५-०६-१९

३९

श्री गेहनाथ भण्डारी

२०६५-०६-२०

२०६६-०७-१७

४०

श्री वीरेन्द्र कुमार यादव

२०६६-०७-१८

२०६७-०९-०८

४१

श्री वीरेन्द्र बहादुर वानियाँ

२०६७-०९-०९

२०६८-०२-२८

४२

श्री नारायण प्रसाद विडारी

२०६८-०२-३०

२०६८-१०-२३

४३

श्री ध्रुव प्रसाद ढकाल

२०६८-१०-२५

२०७०-०१

४३

श्री अनिल कुमार ठाकुर

२०७०-०१-१२

२०७१-०२-०४
४४

श्री अब्दुल कलाम खाँ

२०७१-०२-०६ २०७२।०२।३२
४५ डा. मानबहादुर वि.क. २०७२।०३।०९ २०७२।१०।२२
४६ श्री विजय नारायण मानन्धर २०७२।१०।२८ २०७३।०८।१२
४७ श्री श्रीकृष्ण श्रेष्ठ २०७३।०८।१५ २०७४।११।२९
४८ श्री रुद्रप्रसाद पण्डित २०७५।०१।०३ २०७६।२।२५
४९ श्री गाोपाल कुमार अधिकारी २०७६।२।२६ हालसम्म