Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिराहा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सारस्वरनाथ मन्दिरको जग्गा संरक्षण सम्वन्धमा भएको निर्णय