Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिराहा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

राहदानी वितरण सम्बन्धमा

10 महिना अगाडी

2076-01-08


यस कार्यालयबाट मिति २०७६।०१।०३ सम्म आवेदन दिने व्यक्तिहरू राहदानी वितरण भइ रहेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।

वितरण हुने समय

आइतबार देखी बिहिबारसम्म: १:०० बजे

शुक्रबार : १२:०० बजे